An Eccentric Parade of Light Red Girls

in Girlhood Studies
View More View Less
Restricted access

Maria Margareta Österholm. 2012. Ett flicklaboratorium i valda bitar: Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980-2005 [A girl laboratory in chosen parts: Skeva girls in Swedish and Finland Swedish literature from 1980 to 2005]. Stockholm: Rosenlarv Förlag.