A Guide to Finnish Girls' Studies

in Girlhood Studies
View More View Less
Restricted access

Karoliina Ojanen, Heta Mulari, and Sanna Aaltonen, eds. 2011. Entäs tytöt: Johdatus tyttötutkimukseen [But what about girls: Introduction to girls’ studies]. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 113. Tampere: Vastapaino.