Their Journey to Triumphant Activism

14 Young Women Speak Out

in Girlhood Studies
Restricted access

Sandisiwe Gaiza, Zethu Jiyana, Philiswa Melissa Lufele, Zamahlubi Mabhengu, Bongiwe Maome, Bongiwe Mhambi, Lelethu Mlobeli, Asisipho Mntonga, Takatso Mohlomi, Wandiswa Momoza, Happy Mthethwa, Elethu Ntsethe, Zikhona Samantha Tshiwula, and Thina Kamnqa. 2016. 14 Times a Woman: Indigenous Stories From the Heart. Port Elizabeth, South Africa: Nelson Mandela Metropolitan University.