The Impact of the Changing World Order on the Situation of Central and Eastern Europe

in The International Journal of Social Quality
Author: Gracjan Cimek1
View More View Less
 • 1 Polish Naval Academy, Poland g.cimek@amw.gdynia.pl
Restricted access

Abstract

This article presents the impact of the changing world order on the situation of Central and Eastern Europe, paying particular attention to Poland. It looks at the geopolitical and economic conditions during the regional superpower rivalry between the United States, China, Russia, and the European Union within the emerging multipolar order, which is manifested in the 17 + 1 format and the Three Seas Initiative. Poland, trying to get out of the peripheral status resulting from the neoliberal shock doctrine, is currently losing its ability to balance between China and the United States, is antagonizing Russia in the process, and weakening ties within the European Union. Changing its peripheral dependence requires a reevaluation of its stance toward Eurasian integration and its openness to China.

Contributor Notes

Gracjan Cimek is habilitated doctor of political science and professor at the Polish Naval Academy. His research focuses on politics understood as the pursuit of the common good for developing a culture to empower a human. He sees the necessity to establish a new methodology of social research for portraying the viability of future civilization based on holistic and transdisciplinary approach. He develops the geopolitics of critical realism, which assumes the possibility of transforming the international order into a paradigm based on the principles of win-win. The last book from 2016 is entitled Basic problems of geopolitics and globalization. Email: g.cimek@amw.gdynia.pl

The International Journal of Social Quality

(formerly The European Journal of Social Quality)

 • Allison, G. 2018. Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukidydesa? [399]. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Pascal.

 • Ancyparowicz, G. 2015. Od neoliberalizmu do neokolonializmu: ćwierć wieku transformacji ustrojowej w Polsce [530]. Sopot: Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Andzans, M., and U. A. Berzina-Cerenkova. “‘16 + 1’ and China in Latvian Foreign Policy: Between Values and Interest.” In Latvian Foreign and Security Policy Yearbook 2017. 163171. Riga: Latvian Institute of International Affairs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Artner, A. 2020. “Can China Lead the Change of the World?Third World Quarterly 41 (11): 18811899. doi:10.1080/01436597.2020.1793664.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Asian Development Bank. 2011. “Asia 2050: Realizing the Asian Century.” http://www.adb.org/publications/asia-2050-realizing-asian-century (accessed 11 September 2016).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartosiewicz, A., and P. Szterlik. 2018. “Nowy Jedwabny Szlak a relacje polsko-chińskie” [7–21]. Ekonomia XXI Wieku [145] 4 (20): 721. doi:10.15611/e21.2018.4.01.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Beck, W., L. van der Maesen, and A. Walker. 2012. “Theoretical Foundations.” In Social Quality: From Theory to Indicators, ed. L. van der Maesen and A. Walker, 4469. London: Palgrave Macmillan.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Berend, I. T. 1996. Central and Eastern Europe, 1944–1993: Detour from the Periphery to the Periphery. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Bhaskar, R. (1974) 1997. A Realist Theory of Science. London: Verso.

 • Bieleń, S. 2019. “Polska w grze geopolitycznej Wschodu i Zachodu” [411–426]. In Polityka wschodnia Polski: między fatalizmem geopolitycznym a klątwą niemocy [441], ed. S. Bieleń, 411–426. Warsaw: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Błasiak, W. 2013. Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku: Geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej [517]. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brinză, A. 2019. “The ‘17 + 1’ Mechanism Caught Between China and the United States.” China Quarterly of International Strategic Studies 5 (2): 213231. doi:10.1142/S237774001950009X.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Brzechczyn, K. 1998. Odrębność historyczna Europy Środkowej: Studium metodologiczne [272]. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

 • Brzeziński, Z. 1999. Wielka szachownica [228]. Warsaw: Wydawnictwo Politeja.

 • Buchowski, M., and I. Kołbon. 2001. “Od ‘Mitteleuropy’ do Europy Środkowej: zarys dziejów idei” [11–32]. Sprawy Narodowościowe 19: 1132.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bukowski, P., and F. Novokmet. 2017. “Top Incomes during Wars, Communism and Capitalism: Poland 1892–2015.” Working Paper 17. London: LSE International Inequalities Institute. https://www.lse.ac.uk/International-Inequalities/Assets/Documents/Working-Papers/Working-Paper-17-Top-Incomes-during-Wars-Communism-and-Capitalism-Poland-1892-2015-Pawel-Bukowski-and-

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chojan, A. 2019. “The United States on the Three Seas Initiative.” Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej [150] 17 (3): 7991. doi:10.36874/RIESW.2019.3.5.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cimek, G. 2017. Podstawy geopolityki i globalizacji [410]. Gdańsk: Wydawnictwo Athenae Gedanenses.

 • Cimek, G. 2019a. “Charakterystyka stosunków rosyjsko–chińskich w warunkach przemian porządku międzynarodowego: Wymiar symboliczny i geoekonomiczny” [115–142]. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW [158] 2: 115142. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b632ed39-3ba6-47d6-bb1c-ccfa0916ece5.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cimek, G. 2019b. “Charakterystyka stosunków rosyjsko–chińskich w warunkach przemian porządku międzynarodowego: Wymiar militarny w kontekście trilateralizmu” [27–47]. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW [163] 3: 27–47. doi:10.34813/02coll2019.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cooley A., and D. H. Nexon. 2020. “How Hegemony Ends: The Unraveling of American Power.” Foreign Affairs, July–August. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-06-09/how-hegemony-ends.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • CPC (Communist Party of China). 2018. Referat sprawozdawczy XVIII KC KPCh wygłoszony przez sekretarza generalnego, prezydenta XI Jinpinga [Report of the Office of the XVIII Central Committee of the Communist Party of China delivered by the Secretary General, President Xi Jinping]. XIX Krajowy Zjazd Komunistycznej Partii Chin, 18–24 października 2017 roku [XIXth National Congress of the Communist Party of China, October 18–24, 2017]. Warsaw: Wydawnictwo “Kto jest Kim.”

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czapliński, P. 2016. Poruszona mapa: Wyobraźnia geograficzno-kulturowa polskiej literatury przełomu XX i XXI wieku [416]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Czaputowicz, J. “Expose 2018: wystąpienia ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Sejmie z 21 marca 2018 r.”

 • Dahl, M. 2019. “Evolution of Germany's Stance Regarding the Three Seas Initiative.” Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej [150] 17 (3): 6577. doi:10.36874/RIESW.2019.3.4.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DCDC (Development, Concepts and Doctrine Centre). 2007. Global Strategic Trends Programme, 2007–2036, 3rd ed. Shrivenham, UK: Ministry of Defence. https://www.yumpu.com/en/document/read/45840552/the-dcdc-global-strategic-trends-programme-2007-2036

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Defence 24. 2019. “Pompeo w Warszawie: nigdy nie umieścimy sprzętu w kraju, gdzie Chiny mogą hakować.” Defence 24, 12 February. https://www.defence24.pl/pompeo-w-warszawie-nigdy-nie-umiescimy-sprzetu-w-kraju-gdzie-chiny-moga-hakowac.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Demir, E. 2018, “Fragmented or Integrated Asia. Competing Regional Visions of the US and China.” Rising Powers Quarterly 3 (2): 4565. https://risingpowersproject.com/wp-content/uploads/2018/10/vol3.2-demir.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dowbor, L. 2012. “Wielkie korporacje koncentrują władzę” []. Le Monde Diplomatique 7 (77): 1417.

 • Dragojlovic, M. 2020. “Croatia: Milanović-Plenković Public Wrangle Continues.” Independent Balkan News Agency, 20 October. https://balkaneu.com/croatia-milanovic-plenkovic-public-wrangle-continues/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dziennik.pl. 2020. “Rosja: Będziemy obserwować rozwój sytuacji wokół Trójmorza” []. Dziennik.pl, 7 February. https://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/6447236,rosja-trojmorze-polska.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Friedman, G. 2012. Następne dekada: gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy [306]. Warsaw: Wydawnictwo Literackie.

 • Galtung, J. 2004. “On the Coming Decline and Fall of the US Empire.” Transcend Media Service, 28 January. https://www.transcend.org/tms/2020/10/on-the-coming-decline-and-fall-of-the-us-empire-2/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gomułka, S. 2014. “Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989–2014 i współczesne wyzwania.” Nauka 3: 716. http://docplayer.pl/2338974-Transformacja-gospodarczo-spoleczna-polski-1989-2014-i-wspolczesne-wyzwania.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Góralczyk, B. 2018. Wielki renensans: Chińska transformacja i jej konsekwencje [586]. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

 • Government of Poland. 2012. “Priorytety polskiej polityki zagranicznej” [The priorities of Polish foreign policy for 2012–2016]. Warsaw: Government of Poland. http://www.msz.gov.pl/resource/aa1c4aeca52f-45a7-96e5-06658e73bb4e:JCR (accessed 1 March 2020).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Government of Poland. 2020a. “Mateusz Morawiecki w ‘Daily Telegraph’: w kwestii 5G cała Europa musi stać razem z US.” Government of Poland, 16 July. https://www.gov.pl/web/ukraina/mateusz-morawiecki-w-daily-telegraph-w-kwestii-5g-cala-europa-musi-stac-razem-z-usa.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Government of Poland. 2020b. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej [38]. 2020. Warsaw: Government of Poland.

 • Graham, E. 2016. “The Hague Tribunal's South China Sea Ruling: Empty Provocation or Slow-Burning Influence?” Council on Foreign Affairs, 18 August. https://www.cfr.org/councilofcouncils/global-memos/hague-tribunals-south-china-sea-ruling-empty-provocation-or-slow-burning-influenceGrzymski, J. 2016. Powrót do Europy–polski dyskurs: Wyznaczanie perspektywy krytycznej [244]. Warsaw: Wydawnictwo Uczelni Łazarskiego.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Guangyuan, L. 2020. “Po właściwej stronie historii”. Rzeczpospolita, 7 June. https://www.rp.pl/Publicystyka/306079958-Po-wlasciwej-stronie-historii.html?fbclid=IwAR0J73yaxsYVof3JgpmDTXYo6Rz3T148hId8-8SEtWYhJGdv__09vdv5mNU.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Harold, J. 2020. “Late Soviet America.” Project Syndicate, 1 July. https://www2.project-syndicate.org/commentary/american-decline-under-trump-lessons-from-soviet-union-by-harold-james-2020-07?barrier = accesspaylog.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jean, C. 2003. Geopolityka [392]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 • Jinping, X. 2016. “Chiński wiatr współpracy.” Rzeczpospolita, 17 June https://www.rp.pl/Swiat/306179908-Chinski-wiatr-wspolpracy.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiely, R. 2015. The BRICs, US “Decline” and Global Transformations. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

 • Kieżun, W. 2013. Patologia transformacji [433]. Warsaw: Wydawnictwo Poltext.

 • Kincheloe, J. L., and P. McLaren. 2010. “Teoria krytyczna i badania jakościowe: Rewizja.” In Metody badań jakościowych, Vol. 1, ed. N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, 431486. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kołodko, G. W. 2009. “Wielka Transformacja 1989–2029 Czy mogło być lepiej, czy lepiej będzie?” [101–118]. In 20 lat transformacji gospodarczej: osiągnięcia, problemy, perspektywy [391], ed. G. W. Kołodko and J. Tomkiewicz, 101118. Warsaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kołodko, G. W. 2020. “Wejście smoka – otwarcie na Chiny czy sinofobia?”. Rzeczpospolita, 20 May. https://archiwum.rp.pl/artykul/1428654-Wejscie-smoka-%E2%80%93-otwarcie-na-Chiny-czy-sinofobia.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kozłowski, K. 2018. “The New Silk Road and Central Europe: Eurasian Integration with Chinese Characteristics.” Yearbook of the Institute of East-Central Europe 16 (3): 131146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krasnodębski, Z. 2005. Demokracja peryferii [349]. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo.

 • Krauthammer, C. 2003. “The Unipolar Moment Revisited.” The National Interest 70 (2002–2003), http://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/krauthammer.pdf (accessed 16 July 2020).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuźniar, R. 2011. “Zmierzch dominacji Zachodu” [338]. In Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, ed. R. Kuźniar, 2245. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lubina, M. 2017. “Big Words, Little Results: The Chinese Investments in Poland from the Political Perspective.” Polish Political Science Yearbook 46 (2): 150171. doi:10.15804/ppsy2017210.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mazzucelli, C., P. C. Saunders, and Z. Ma. 2017. “Central and Eastern Europe on the Eurasian Chessboard in the Global Century.” Yearbook of the Institute of East-Central Europe 15 (2): 3555. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=899002

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mierzejewski, D., and B. Kowalski. 2019. “Wielowymiarowość polityki Chińskiej Republiki Ludowej w regionie Europy Środkowo–Wschodniej.” Prace Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 7: 174. https://www.researchgate.net/publication/339617363_Wielowymiarowosc_polityki_Chinskiej_Republiki_Ludowej_w_regionie_Europy_Srodkowo-Wschodniej.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Money.pl. 2016. “Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Senat za udziałem Polski w utworzeniu AIIB.” Money.pl, 7 April. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/azjatycki-bank-inwestycji,116,0,2055796.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orłowski, W. M. 2010. W pogoni za straconym czasem: Wzrost gospodarczy w Europie środkowo-wschodniej 1950–2030 [237]. Warsaw: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Orzelska, A. 2013. “Bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie ładu globalnego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski” [113–138]. In System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym [319], ed. J. M. Fiszer and P. Olszewski, 113138. Warsaw: Dom Wydawniczy Elipsa.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Patomäki, H., and C. Wight. 2000. “After Postpositivism? The Promises of Critical Realism.” International Studies Quarterly 44 (2): 213237. doi:10.1111/0020-8833.00156.

  • Crossref
  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piątkowski, M. 2019. Europejski lider wzrostu: Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu [444]. Warsaw: Wydawnictwo Poltext.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Piketty, T. 2020. Capital and Ideology. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 • Pompeo, M. 2020. “Communist China and the Free World's Future.” United States Department of State, 23 July. https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prezydent.pl. 2011. “Polsko-chińskie partnerstwo strategiczne.” Prezydent.pl, 20 December. https://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/aktualnosci/wizyty-zagraniczne/art,140,polsko-chinskie-partnerstwo-strategiczne.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Prezydent.pl. 2016. “Wspólne oświadczenie w sprawie ustanowienia wszechstronnego strategicznego partnerstwa między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową.” Prezydent.pl, 20 June. https://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultaktualnosci/5378/258/1/20_06_16_wspolne_oswiadczenie_pl_polski.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • “Prime Minister Viktor Orbán's Address at the Meeting of the Central Bank Governors of China and Central and Eastern European Countries.” Miniszterelnok, 9 November. http://www.miniszterelnok.hu/prime-minister-viktor-orbans-address-at-the-meeting-of-the-central-bank-governors-of-china-and-central-and-eastern-european-countries/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Puślecki, Z. W. 2018. Unia Europejska–Chiny: Nowe zjawiska w stosunkach handlowo – ekonomicznych [549]. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Secretariat for Cooperation between China and Central and Eastern European Countries. 2015. “China's Twelve Measures for Promoting Friendly Cooperation with Central and Eastern European Countries”. China-CEEC.org, 26 January. http://www.china-ceec.org/eng/zdogjhz_1/t1410595.htm.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Siemek, M. J. 2002. Wolność, rozum, intersubiektywność [381]. Warsaw: Oficyna Naukowa.

 • Sowa, J. 2011. Fantomowe ciało króla: Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą [572]. Kraków: Universitas.

 • Spisak, A. 2017. “EU Uneasy over China's Efforts to Woo Central and Eastern European States.” Financial Times, 8 May. https://www.ft.com/content/2e98f6f4-089d-11e7-ac5a-903b21361b43.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Staniszkis, J. 2003. Władza globalizacji [208]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Sykulski, L. 2018. Geopolityka a bezpieczeństwo Polski [270]. Warsaw: Zona Zero.

 • Szabo, S. F. 2015. Germany, Russia, and the Rise of Geo-Economics. London: Bloomsbury Academic.

 • The White House. 2017. National Strategy of the United States of America. Washington, DC: Government of the United States. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905-1.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tiezzi, S. 2014. “China's ‘New Silk Road’ Vision Revealed.” The Diplomat, 9 May. http://thediplomat.com/2014/05/chinas-new-silk-road-vision-revealed/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tischner, J. 2018. Etyka Solidarności oraz Homo Sovieticus [216]. Kraków: Wydawnictwo Znak.

 • Tittenbrun, J. 2007. Z deszczu pod rynnę: Meandry polskiej prywatyzacji [1:445, 2: 529, 3: 626; 4: 279] 4 Vols. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Todd, E. 2003. Schyłek imperium: Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego [231]. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

 • Turczyn, A. 2019. “Gen. Spalding: Chiny to zagrożenie dla wolności, to osłabienie kraju i podkopanie sojuszu z USA” YouTube, 8 October. 35:11. https://www.youtube.com/watch?v=zVMOUE_VmnQ&feature=emb_title.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • TVP Info. 2020. “Koronawirus: Twitterowe starcie ambasadorów USA i Chin w Polsce.” TVP Info, 6 May. https://www.tvp.info/47909466/koronawirus-twitterowe-starcie-ambasadorow-usa-i-chin-w-polsce.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Van der Maesen, L. 2019. Preliminary Ideas about the Application and Elaboration of the ‘Social Quality Approach’ (SQA) in Eastern Europe: The Case of Ukraine. IASQ Working Paper 17. Amsterdam: International Association on Social Quality. https://socialquality.org/wp-content/uploads/IASQ-Working-Paper-17-4.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walicki, A. 2013. Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii [434]. Kraków: Universitas.

 • Wallerstein, I. 2007. Analiza systemów—światów: Wprowadzenie [160]. Warsaw: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

 • Wiadomosci. 2012. “Priorytety polskiej polityki zagranicznej.” Wiadomosci, 14 March. https://wiadomosci.tvp.pl/41745059/priorytety-polskiej-polityki-zagranicznej.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wiślińska, N. 2016. “Kraje Europy Środkowej powołały Inicjatywę Trójmorza.” wMeritum, 27 August. http://wmeritum.pl/nowy-projekt-geopolityczny-udzialem-polski-krajach-regionu-drzemie-wielki-potencjal/153118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Xu, J. 2020. “Beyond Pandemic: China, 17 + 1, and the Influence Competition in the CEE Region.” American Institute for Contemporary German Studies, 28 May. https://www.aicgs.org/2020/05/beyond-pandemic-china-171-and-the-influence-competition-in-the-cee-region/.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zarycki, T. 2016a. Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe. London: Routledge.

 • Zarycki, T., ed. 2016b. Polska jako peryferie [356]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Zenderowski, R. 2004. “Europa Środkowa jako ‘ucieczka przed Wschodem’ czy ‘pomost’ między Wschodem i Zachodem?” [36–48]. In Europa Środkowa: wspólnota czy zbiorowość? [248] ed. R. Zenderowski, 36–48. Warsaw: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zuokui, L. 2013. “The Pragmatic Cooperation between China and CEE: Characteristics, Problems and Policy Suggestions.” Working Paper Series on European Studies 7 (6): 19. http://ies.cass.cn/webpic/web/ies2/en/UploadFiles_8765/201311/2013111510002690.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 575 575 108
Full Text Views 29 29 1
PDF Downloads 37 37 0