Cycling Cultures

Review Essay

in Transfers
Author: Manuel Stoffers
View More View Less
Restricted access

Dave Horton, Paul Rosen, and Peter Cox (ed.), Cycling and Society (Aldershot: Ashgate, 2007), xvi + 205 pp., €77.00.

A.A. Albert de la Bruhèze and F.C.A. Veraart, Fietsverkeer in praktijk en beleid in de twintigste eeuw: overeenkomsten en verschillen in fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel (Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Stichting Historie der Techniek, 1999), 240 pp.

Anne-Katrin Ebert, Radelnde Nationen: Die Geschichte des Fahrrads in Deutschland und den Niederlanden bis 1940 (Frankfurt a.M.: Campus Verlag, 2010), 495 pp., €49.90.

Transfers

Interdisciplinary Journal of Mobility Studies

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 57 32 5
Full Text Views 15 1 0
PDF Downloads 16 2 0