Search Results

You are looking at 1 - 1 of 1 items for :

  • Author: Aino Tormulainen x
  • All content x
Clear All Modify Search
Restricted access

Aino Tormulainen

Karoliina Ojanen, Heta Mulari, and Sanna Aaltonen, eds. 2011. Entäs tytöt: Johdatus tyttötutkimukseen [But what about girls: Introduction to girls’ studies]. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 113. Tampere: Vastapaino.